กำหนดการท่องเที่ยวปี 2553


มกราคม–มีนาคม มีแต่ทริปบุญใหญ่ คือการไปกราบพุทธสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ดังนี้

8–23 ม.ค. พระเดชพระคุณท่านพระสาสนโสภณ ท่านเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ครั้งนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ นำไปครบทุกที่ นอกจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งแล้ว ยังได้ไป เมืองปัตนะ เมืองเวสาลี และมหาเจดีย์เกสรียา เมืองโกสัมพี เมือง สังกัสสะ แถมทัชมาฮาลและแคชเมียร์ด้วย

28ม.ค–4ก.พ.

คณะ ศ.ดร.นสพ.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต โดยท่านอาจารย์อรรณพ ได้นิมนต์ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ไปกับคณะด้วย ซึ่งท่านพระครูปลัดฯ ได้เมตตารับนิมนต์ในครั้งนี้

7–14 ก.พ. เป็นการร่วมปฏิบัติบูชา ณ แดนพุทธภูมิ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ. น.พ. โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ เป็นวิทยากรรับเชิญ

26 ก.พ.–5 มี.ค. เป็นกิจกรรมของโครงการศานติคราม โดย น.พ.สิน ลิ่วศิริรัตน์ ที่จัดให้แก่ผู้สนใจในโครงการศานติคราม สังคมใหม่ของผู้สูงวัย ที่เน้นความมีคุณค่า และความงดงามของชีวิต

13–23 มี.ค. เป็นทริปสำหรับครอบครัวที่จะพาบุตรหลานไปสัมผัสประสบการณ์ในชีวิตจริง ณ แดนพุทธภูมิ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในพุทธศาสนา และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน งานนี้ผู้ที่เหนื่อยที่สุด คือ ท่านวิทยากร ผศ. น.พ. โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ


เมษายน เป็นเดือนแห่งการพักร้อน
14-16 เม.ย. ไหว้พระวันสงกรานต์ จากเหนือสู่อีสาน พะเยา-เลย นำคณะโดย อ.อิศริยา นุตสาระ


มิถุนายน

 

25-30 มิ.ย.

โครงการทัศนศึกษา ดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย


กรกฎาคม

9-15 ก.ค.

 

เดือนนี้ไปชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์และดอกไม้นานาพันธุ์ ที่เกาะฮอกไกโดกันค่ะ และแน่นอน ต้องไปชิมชอกโกแล็ตแสนอร่อย ขาปูยักษ์ และ ราเมนของฮอกไกโดค่ะ

สิงหาคม

12-18 ส.ค.                                 

 

ไปชมขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศศรีลังกา งานนี้รับรองเรื่องที่พักค่ะ สวยและสบายจริง ๆ

ตุลาคม

20 -25 ต.ค.

 

ชมความงามประเทศเกาหลี ยามเมื่อดอกไม้เปลี่ยนสี 

29 -31 ต.ค.

ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัด หินหมากเป้ง จ.หนองคาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดป่าบ้านบ่อร้าง จ.สกลนคร  

พฤศจิกายน

5-12 พ.ย.              


ตามรอยพระธรรม ณ ตัมพะ ปัณณิกทวิป (ศรีลังกา) การเดินทางไปครั้งนี้ตั้งใจจัดถวายท่านเจ้าคุณพระสาสณโสภณ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ท่านอาจารย์ของพวกเราซึ่งท่านได้เมตตาเหล่าศานุศิษย์ นำคณะไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อการศึกษาเรื่องราวความสืบเนื่องของพระศาสนา ที่ประเทศไทยได้รับมาจากประเทศศรีลังกา นับเป็นประสบการณ์ ธรรมจาริกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง