กำหนดการท่องเที่ยวปี 2556

เดือนมกราคม




เดือนกุมภาพันธ์



เดือนเมษายน




เดือนพฤษภาคม

โปรแกรมภูฏาน หิมพานต์แห่งพิภพ(รอบที่2)


เดือนกรกฎาคม