อินเดีย

ประเทศอินเดียเป็นประเทศแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลก ทั้งยังเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมต่าง ๆ หลากหลาย ซึ่งแน่นอนต้องรวมถึงเป็นต้นรากแห่งวัฒนธรรมของประเทศไทยเราด้วย แต่เมื่อพูดถึงประเทศอินเดีย  สิ่งที่เราจะนึกถึงกลับไม่ใช่อารยธรรมที่รุ่งเรืองและสืบทอดมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน หากแต่เรากลับไปมองเห็นเพียงความยากจน ความสกปรก ขอทาน  อาหารไม่อร่อย เหล่านี้ ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเข้าไปสัมผัสอินเดีย หรือหากไปก็จะเลือกเป็นประเทศสุดท้าย

แต่ถ้าเราลองนึกย้อนไป เราคงต้องยอมรับว่าอินเดียเป็นต้นแบบของอารยธรรมและวัฒนธรรมทั้งในด้านปรัชญา ความคิด ความเชื่อ  เป็นต้นแบบของศิลปกรรมหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม ศิปลกรรม นาฎศิลป์ รวมไปถึง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหาร  งานประเพณีต่าง ๆ และสิ่งที่น่าพิศวงสำหรับประเทศอินเดียคือ การผ่านร้อน ผ่านหนาวจากการถูกรุกรานและยึดครองโดย อารยัน  มองโกล มุสลิม  โปรตุเกส และอังกฤษ  แต่อินเดียยังคงยืนหยัดและแสดงเอกลักษณ์แห่งตนอยู่ได้อย่างเด่นชัด โดยอิทธิพลของชาติที่เข้ามารุกรานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิด รูปแบบการดำเนินชีวิต  และความเป็นอินเดียได้เลย

ดังนั้นการเที่ยวอินเดียจึงไม่เพียงเป็นการมาเที่ยวเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น หากแต่เสมือนเราเดินเข้าสู่ประตูแห่งกาลเวลา ที่พาเราเข้าไปพบกับความงดงามของอารยธรรมต้นน้ำ ที่มีความงดงามและทรงไว้ซึ่งคุณค่าแม้กาลเวลาไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้