ข้อมูลการเตรียมตัวไปอินเดีย


        การเดินทางไปประเทศอินเดียนั้นไม่ได้โหดร้ายและทุรกันดานอย่างที่เคยได้ยินกันมา เพียงแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับสภาพการต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถควบคุม หรือสั่งการได้ดังที่ใจเราปรารถนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเสน่ห์หรือเอกลักษณ์ของประเทศอินเดียเลยทีเดียว

สิ่งที่ต้องเตรียมเป็นอย่างยิ่ง คือ การเตรียมใจ

การเตรียมใจประการแรกคือ การไปพบกับระบบการทำงานที่เวลาไม่มีความหมาย นั่นคือ ไม่มีความรีบร้อนในการทำงานในทุก ๆ เรื่อง เริ่มตั้งแต่เมื่อลงจากเครื่องบิน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองที่ค่อยทำค่อยไป ไม่ได้ดูว่าจะมีคนคอยมากน้อยเท่าไหร่ ดังนั้นอาจต้องใช้เวลากว่าจะผ่านไปรับกระเป๋าได้นานพอสมควรคนอินเดียเป็นนายของเวลา ไม่ใช่เวลาเป็นนายเขา

การเตรียมใจประการที่สอง คือ เตรียมใจเข็นกระเป๋าเอง เวลาออกจากสนามบินและวันเดินทางกลับที่จะเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร ทั้งนี้เนื่องจากทางการอินเดียเข้มงวดมากในเรื่องการป้องกันวินาศภัย จึงต้องให้เจ้าของกระเป๋าเข็นกระเป๋าเองพร้อมโชว์ตั๋วเครื่องบิน จึงจะให้ผ่านเข้าไปได้ เจ้าหน้าที่ที่จัดบริการท่องเที่ยวให้ไม่สามารถเข้าไปในตัวอาคารได้เลยยกเว้นผู้ที่มีบัตร ซึ่งมีน้อยคนที่จะได้

การเตรียมใจประการที่สาม คือเตรียมถูกตรวจค้นกระเป๋าเป็นรายทางหลายจุดก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินได้และขอเตือนให้ท่านเก็บของเหล่านี้เข้ากระเป๋าใหญ่ทั้งขาไปและขากลับ คือ มีดทุกชนิดของมีคมต่าง ๆ รวมถึงกรรไกรตัดเล็บ ที่เปิดกระป๋อง ถ่านไฟฉาย เพราะทางการอินเดียจะไม่อนุญาตให้เอาขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด

การเตรียมใจประการที่สี่ การเตรียมไปพบการระบบการขายที่มีความทรหดอดทนเป็นที่สุด ท่านจะถูกเสนอขายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานของท่านหรือไปสอนลูกน้องของท่านได้อย่างหลากหลาย และท่านจะเห็นถึงความเพียรพยายาม และการช่วงชิงโอกาสที่ไม่น่าเชื่อ ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง

การเตรียมใจประการที่ห้า เรื่องนี้ต้องเตรียมทั้งใจและเตรียมทั้งหู เนื่องจากประเทศอินเดียจะนิยมการบีบแตรในขณะขับรถเป็นอย่างมาก ท่านจะสามารถสังเกตเห็นตามท้ายรถบรรทุกทุกคันจะเขียนไว้ว่า “HORN PLEASE” (โปรดบีบแตร) ท่านจะได้ยินเสียงแตรรถตลอดเวลาและท่านที่นั่งด้านหน้า จะได้รับความสนุกตื่นเต้นไปกับการขับรถของชาวอินเดียเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากเตรียมใจแล้ว สิ่งที่ต้องเตรียมโดยทั่วไปได้แก่

เสื้อผ้า ช่วงเดือนธันวาคม อากาศในประเทศอินเดียจะหนาวมาก ดังนั้น เครื่องกันหนาวจึงควรเตรียมไปให้พอเพียง ขอแนะนำให้เตรียมหมวกกันหนาวไปด้วยในกรณีที่นั่งในรถแล้วแอร์จะเป่าลงมาที่ศีรษะ เนื่องจากอินเดียใช้รถโดยสารที่ผลิตในประเทศดังนั้นจึง ไม่รับประกันในเรื่องการปรับระบบความเย็นภายในรถ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในเดือนธันวาคม จะอยู่ประมาณ5 – 20 องศาเซลเซียส

รองเท้า ควรเป็นรองเท้าเดินที่ใส่สบาย เนื่องจากในแต่ละสถานที่มีความกว้างขวางใหญ่โต และต้องใช้การเดินชมเป็นส่วนใหญ่ จึงควรเลือกรองเท้าที่เดินสบาย และควรเตรียมถุงเท้าไปด้วย

เงิน ขอให้แลกเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐไปแล้วจึงไปแลกเป็นเงินรูปีอินเดียที่ โรงแรมที่พัก เนื่องจากในประเทศอินเดียห้ามนำเงินรูปีออกนอกประเทศ ท่านควรแลกเงินเป็นธนบัตรใบละ 100และ 50 ดอลล่าร์ ไปเนื่องจากจะแลกเงินรูปีได้ราคาดีกว่า ธนบัตรใบละ 10 และ 20 ดอลล่าร์

ขอเตือนว่า ของที่อินเดียมีหลายอย่างที่น่าซื้อ ทั้งสำหรับใช้เองและเป็นของฝาก ราคาพอสมควร ดังนั้น ขอให้ท่านเตรียมพร้อมในเรื่องของการซื้อของ ซึ่งในที่นี้รวมถึงเตรียมกระเป๋าพิเศษไปด้วย  (ทางผู้จัดการท่องเที่ยวจะมีกระเป๋าเล็กแจกให้ท่าน 1 ใบ)

ระบบไฟฟ้า ประเทศอินเดียใช้ไฟ 220 แต่ปลั๊กไฟจะเป็นแบบรูกลม 3 ขา ซึ่งอาจลำบากกับผู้เดินทางบ้างในกรณีที่ต้องชาร์จแบตเตอรรี่ แต่สามารถขอสะพานสายต่อได้ที่โรงแรมที่พัก