ภูฏาน

 
ภูฏาน เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ถูกจัดอันดับจากแนวคิดทางตะวันตกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก แต่หากท่านไปสัมผัส “ภูฏาน” แล้ว ท่านจะพบว่า ความเจริญ และความยากจนตามบรรทัดฐานสากลที่ชาวโลกส่วนใหญ่ยอมรับนั้น ใช้ไม่ได้กับประเทศเล็กๆ ที่แสนน่ารักนี้ ณ ที่นี้แม้อากาศจะหนาวเหน็บ แผ่นดินที่ปลูกพืชผลได้แสนยาก แต่กลับมากไปด้วยความอบอุ่น และอิ่มในน้ำใจประชาชนชาวภูฏาน ความสามารถในการดำรงเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างเด่นชัด ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ผู้ไปเยือนต้องมองอย่างชื่นชม และคงต้องสะท้อนใจในสิ่งที่ประเทศของตนได้สูญเสียไปเพราะได้แลกสิ่งเหล่านี้มาด้วยค่านิยมที่เรียกว่า “ความเจริญ ความทันสมัย และความร่ำรวย”

การเดินทางไปภูฏานนั้นแสนยากและแสนแพง แต่ต้องขอเรียนว่า ประเทศนี้ไปได้ยากและมีความน่าสนใจตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินเลย เพราะท่านจะได้บินผ่านเทือกเขาหิมาลัยที่มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี และเมื่อเดินทางถึงพาโร ท่านจะได้สัมผัสกับความสงบเย็น และชีวิตที่เสมือนหนึ่งหยุดนิ่งไม่วิ่งตามกาลเวลา การมาภูฏานจึงเสมือนกับการหยุดเวลาให้กับตนเอง ได้พักกายและใจให้สงบนิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ ใต้กลิ่นไอของพระพุทธศาสนามหายาน เป็นการเดินทางเพื่อไปเติมพลังชีวิตให้กลับมาต่อสู้กับความวุ่นวายในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ

หจก. ทู บาย โฟ แทรเวล ใคร่ขอเชิญชวนท่านไปสัมผัสเมืองในเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้ ไปสัมผัส “ภูฏาน” ดินแดนในโอบล้อมของเทือกเขาหิมาลัย ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า และดินแดนที่วัดความเจริญเติบโตของประเทศด้วยความสุข และความพอเพียงของประชาชนในชาติอีกครั้งหนี่ง

                                                 เดือนที่เหมาะสมในการเดินทางไปภูฏาน ตั้งแต่เดือน เมษายน–ตุลาคม
           
ภาพภูฏาน