กัมพูชา

 
เที่ยวมหาปราสาท : ย้อนอดีตสู่...เมืองพระนคร

ในอดีตเมืองพระนครซึ่งเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยประชากรกว่าหนึ่งล้านคน มีบทบาทอันสำคัญยิ่งต่อหน้าประวัติศาสตร์กัมพูชาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ก็ยังอดที่จะทึ่งกับความใหญ่โตมโหฬารและความ งามพิลาสล้ำของที่นี่ไม่ได้ ทู บาย โฟ แทรเวล ขอนำท่านร่วมเดินทางสัมผัสความอลังการของสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกนครวัด หรือ อังกอร์วัด ท่านจะได้พบกับความสง่างามของหมู่มหาปราสาทและโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ อารยธรรมลุ่มน้ำไนล์ของอียิปต์ คงจะไม่มีที่ใดในโลกนี้อีกแล้วที่จะมีโบราณสถานเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างหนาแน่นเที่ยบเท่ากับที่นี่

กัมพูชา ไม่ได้มีดีแค่เมืองพระนครและนครวัด แต่เพราะร่มรวยไปด้วยศาสนสถาน โบราณสถาน ป้อมปราการที่ฝังลึกอยู่ใต้ดิน และระบบโครงสร้างของชุมชนขนาดใหญ่ที่แสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมแห่งมนุษยชาติ ที่รอคอยให้คนในยุคเทคโนโลยี่มาค้นพบด้วยความพิศวงและชื่นชมในอัฉริยภาพของบรรพบุรุษ ตั้งแต่
  • บาราย ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่กษัตริย์เขมรได้สร้างขึ้น
  • เมือง "หริหราลัย" ตำบล "ร่อลวย" สถานที่ประดิษฐาน "ลัทธิเทวราช"ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ยุคก่อน "เมืองพระนคร"
  • ชมปราสาทยุคก่อนเมืองพระนคร ได้แก่ปราสาท "พะโค" , "บากอง" "โลเลย"
  • เขา "พนมบาแค็ง" ภูเขากลางเมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ชมทิวทัศน์ "เมืองพระนคร" ในยามเย็น
  • ชมปราสาทหินทรายสีชมพูอันแสนสวย "บันทายศรี"
  • ชมปราสาท "แปรรูป" และปราสาท"กระวัน" ซึ่งมีภาพ"พระนารายณ์ตรีวิกรม(ย่างสามขุม)
  • ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก "นครวัด" เทวสถานแห่ง "พระบรมวิษณุโลก" มรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่า

ก่อนกลับบ้าน...แน่นอน... เมื่อมาถึงเมืองแห่งทะเลสาบแล้ว เราต้องให้ท่านได้ลิ้มลองปลาเนื้ออ่อนอันขึ้นชื่อของเขมรและต้มยำปลากรอบ และแวะเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพของชาวเขมรที่ด้อยโอกาส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือปราณีตกลับมาฝากญาติมิตร ให้เป็นเครื่องระลึกถึงมหานครอันยิ่งใหญ่แห่งเอเซียอาคเนย์แห่งนี้