ญี่ปุ่น

 

            เมื่อพูดถึงแดนอาทิตย์อุทัย หรือประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความเจริญล้ำยุคในด้านเทคโนโลยี เช่น ยานยนต์  หุ่นยนต์  คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป และอื่นๆ  ชาวญี่ปุ่นมีชีวิตท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน  บ้านเรือนถนนหนทางสะอาดสะอ้าน  ผู้คนมีวินัยและมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการทำงาน  เพื่อองค์กรและประเทศชาติของตน หลายคนใฝ่ฝันที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่น เพื่อชื่นชมความเจริญในด้านวัตถุและความทันสมัย  เพลิดเพลินกับสวนสนุก  ซื้อของ เครื่องสำอาง  รับประทานอาหาร  สุดฮิต เป็นต้น และส่วนใหญ่ผู้ที่ไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วต่างติดใจในความมีวินัย  ความสะดวกสบาย ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และ คุณภาพของทั้งผู้คนและสิ่งของ

 

แม้ประเทศญี่ปุ่นจะมีความเจริญในด้านวัตถุอย่างมากมาย  หากแต่เพราะเคยถูกหล่อหลอมมาจากลัทธิชินโต ซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสอนให้เคารพธรรมชาติ และเมื่อพระพุทธศาสนาได้เริ่มแพร่จากประเทศเกาหลีเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น  ทำให้เกิดการผสมผสานของศาสนาใหม่และลัทธิเดิมเข้าด้วยกัน ได้สืบทอดมาเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นดังในปัจจุบันนี้ ดังนั้น เราจึงเห็นความงดงาม ละเอียดอ่อน และพิถีพิถันที่ถ่ายทอดออกมาผ่านการจัดสวน  การดูแลต้นไม้ หรือแม้แต่การห่อของให้ลูกค้า

 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาประเทศเพื่อความทันสมัยเช่นชาติตะวันตก ศาสนาชินโตจึงถูกยกเลิกไป และไม่ระบุศาสนาประจำชาติ แต่ความสืบต่อทางวัฒนธรรมมิได้ขาดหาย  ความเชื่อ  ประเพณี และพิธีกรรมในทางศาสนายังคงดำเนินอยู่ และยิ่งมีความเจริญทางวัตถุมากเท่าไหร่  ความเครียดในจิตใจก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้ชาวญี่ปุ่นเริ่มหันกลับมามองหาที่พึ่ง และความหมายที่แท้จริงของชีวิต

 

แน่นอน ท่านผู้ร่วมเดินทางย่อมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่   ไม่เพียงแต่ได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานเท่านั้น  หากยังได้ความรู้ในทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนาอย่างเต็มอิ่ม    นับว่าได้ทั้งอาหารกาย   อาหารสมอง  และอาหารจิตครบถ้วนจริงๆ