ศรีลังกา


 
ศรีลังกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง มาตั้งแต่ได้รับพระพุทธศาสนามาจากชมพูทวีปในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และยังเป็นประเทศผู้นำทางพุทธศาสนาเถรวาท ประเทศหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนามาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในทางศาสนากันอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากพระสงฆ์ในประเทศศรีลังกา เป็นสายสยามวงศ์ ส่วนพระสงฆ์ในประเทศไทยเป็นสายลังกาวงศ์

การได้ไปเยี่ยมเยือนศรีลังกา จึงเปรียบเสมือนไปเยี่ยมเยือนบ้านญาติธรรม ได้ไปชื่นชมกับความเข้มข้นแห่งความเป็นชาวพุทธ ภาพพระมหาเจดีย์ใหญ่ขาวกระจ่างตา เสียงเด็ก ๆ สวดมนต์จากโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การแต่งกายสีขาวเพื่อไปวัด การไปฟังเทศน์ในวันพระ ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และกิจกรรมอื่น ๆ อันเนื่องด้วยพระศาสนามีให้เห็นทั่วไป ทุก ๆ สี่แยกจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้กราบไหว้ บูชา เพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่สำคัญที่สุด พระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระเขี้ยวแก้วในเมืองแคนดี้ ได้รับการดูแลอย่างดี และรอให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ไปกราบสักการะ นอกจากไปไหว้พระแล้ว โบราณสถานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ของศรีลังกา ยังรอให้ท่านไปเยี่ยมชมอีกมากมาย

มหินทเล ที่ซึ่งพระมหินทร์เถระเจ้าได้นำพระพุทธศาสนามาประดิษฐาน ณ ทวีปศรีลังกานี้ พระสี่อิริยาบทอันเป็นต้นแบบของสุโขทัย มหาวิหารต่างๆ ณ เมืองหลวงเก่า “โปลอนนลุวะ” ถ้ำพระอรหันต์ที่ดัมบุลลา ไร่ชาแสนสวยแห่งหุบเขานุรุวะเอริยะ หรือโนโรเรีย ชีวิตผู้คนที่เรียบง่ายตลอดเส้นทาง ล้วนแล้วแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

การไปศรีลังกาครั้งนี้ ทู บาย โฟ แทรเวล ได้จัดที่พักแสนสวย และ สุขสบายริมทะเลสาบ ให้กับท่าน ณ อมายา เลค ที่เมือง ดัมบุลลา และที่ อมายาฮิลล์ รีสอร์ท ณ เมืองแคนดี้ เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนทั้งร่างกาย และจิตใจ และได้ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ไปไหว้พระ ณ ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาแห่งนี้

..... นับเป็นประสบการณ์ที่แสนประทับใจอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน ....
 
ท่านที่มีกลุ่มของตนเองและสนใจไปศรีลังกา
ทู บาย โฟ แทรเวล สามารถจัดให้ได้ทุกเดือนค่ะ เพราะ อากาศสบาย ๆ ไปได้ตลอดปีค่ะ
 
 
ภาพศรีลังกา