แคชเมียร์15-20 มีนาคม 2554

พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารฯ ได้เมตตา และกรุณานำญาติโยมมาเยือนดิ​นแดนแห่งความงดงาม และรุ่มรวยด้วยอารยธรรมทั้ง​พุทธ และอิสลามแห่งนี้ และ ทาง ทู บาย โฟ แทรแวลได้นิมนต์ ดร.พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ ผู้ศึกษาค้นคว้าหลักฐานเกี่​ยวกับพุทธสถานทั่วประเทศอิน​เดีย ให้มาถวายข้อมูลทางด้านพุทธ​ศาสนาในแคว้นแคชเมียร์แด่พร​ะเดชพระคุณท่าน เจ้าคุณอาจารย์ และคณะญาติโยมด้วย นับเป็นประสบการณ์ที่หาได้ย​ากยิ่ง
Comments