ทัศนศึกษาดูงาน 4-9 พฤษภาคม 2554

นักศีกษาปริญญาโทวิทยาลัยเซ็นหลุยต์ทัศนศึกษาดูงานโรงพยาบาล ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2554

Comments