ทริปวันที่ 5 -12 พฤศจิกายน 2553

พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ได้เมตตาเหล่าศานุศิษย์ นำคณะไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อการศึกษาเรื่องราวความ​สืบเนื่องของพระศาสนา ที่ประเทศไทยได้รับมาจากประ​เทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 5- 12 พฤศจิกายน 2553
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรม
 
 
คณะจากนิวซีแลนด์
 
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ต้นที่มีไม้ค้ำ) จากต้นเดิมที่พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งและตรัสรู้ ถือเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลก คือ 2000 กว่าปี ศรีลังกาดูแลรักษายิ่งชีวิต
 
ห้องสมุดโบราณ ที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา สถานที่ร่มรื่น มีศาลาไว้ให้พระผู้ทรงความรู้ประจำเพื่อใครมีข้อสงสัยจะได้มาสอบถาม มีศาลาให้อ่านหนังสือ นี่สมัย 1000 กว่าปีมาแล้ว
 
  ถ่าย ณ นิสสักกรมปราสาท ซึ่งแต่ก่อนเชื่อว่ามี 7 ชั้น ตอนนี้เหลือให้เห็น 2 ชั้น
 
                   ผู้พิชิตสิกิริยา
 
 
 
าพในวัดพระเขี้ยวแก้ว ว่าด้วยประวัติการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ณ ศรีลังกา
พระเจดีย์รุวัลเวฬิ หรือสุวรรณมาลิก ณ เมืองอนุราธปุระ เมืองหลวงแห่งแรกของศรีลังกา
 
 คณะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
 
 คณะได้สวดมนต์บูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับตรัสรู้ใต้ร่มไม้นี้
 
 
ภูเขาสิงห์ หรือสิกิริยา 99% ของคณะพิชิตมาแล้ว 
 
 
 
 
 นาข้าวที่ศรีลังการ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ำยักษ์ปรกมพาหุสมุทร
 
 ท่านเจ้าคุณอาจารย์ขาเจ็บแต่ด้วยวิริยะและเป็นกำลังใจให้ญาติโยม ท่านขึ้นไปถึงเท้าสิงห์ของสิกิริยา
  ใบเสมาวัดบุพพาราม ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแบบเดียวกับใบเสมา
ุคแรกของไทยที่ปักบนพื้นดิน
 
 
วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้
 
 
 
นั่งสมาธิ หันหน้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ
 
ณ กัลวิหาร (วิหารหิน) วันนี้แดดแรง และร้อนเท้ามาก ท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเดินไปให้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ท่านไม่บ่นสักคำ แต่เราคนถ่ายเดินไปกระโดดไป บ่นไป ....
 
เท้าสิงห์บนสิกิริยา ทางขึ้นสู่ปราสาทยอดเขา
 
 
 
 
 
ปราสาทแห่งสิกิริยาของพระเจ้ากัสสปะ ที่กระทำปิตุฆาต แล้วหนีมาอยู่ที่นี้ แต่อย่างไรก็หนีกรรมไม่พ้น
อาคารที่ทำการไปรษณีย์สมัยอังกฤษ ที่บนยอดเขานุวะละ เอลิยะ ซึ่งเป็น hill station ของพวกเจ้าอังกฤษ(เรียกตามชาวศรีลังกา) ตอนปกครองอยู่
เลิกเรียน ดูหน้าตาเด็ก ๆ สวย ๆ ทั้งนั้น
ผิวสีน้ำผึ้ง
Comments