มหาทานสู่ศรีลังกา 5-11 กรกฎาคม 2554

การเดินทางไปประเทศศรีลังกาครั้งนี้ เป็นความดำริของคุณแม่ธิราภรณ์ จิตภาวนา ภิรัตกุล สำนักไตรสิกขาภาวนา เพื่อนำคณะศิษย์ และญาติธรรมไปบำเพ็ญมหาทานครั้งสำคัญ คือถวายผ้าไตรจีวร ๓.๐๐๐ ชุดแด่พระภิกษุชาวศรีลังกา พร้อมทั้งถวายภัตตาหาร มีท่านสังฆนายกของสยามวงศ์เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ และนำไปศึกษาวิถีชีวิตแบบพุทธของประชาชนในเกาะนั้น พร้อมกับไหว้พระธาตุเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองแเคนดี้ และเมืองอนุราธ ปุระตามลำดับฯลฯและศึกษาปฏิบัติธรรมไปด้วย งานนี้จึงเป็นงานไปบำเพ็ญบารมี ทำบุญทำกุศลกันมิใช่เหมือนการไปท่องเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวแบบทั่ว ๆไป  Comments